10/08/2016 Tarihli İlk Genel Kurul Duyurusu

Beyin Haritalaması Derneği’nin (TBHD) ilk genel kurul toplantısı 10/08/2016 tarihinde saat 10:00 da NPİstanbul Hastanesi 5. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 24/08/2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı e-mail ile duyurulacaktır ve web sitesinde de yayınlanacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.                                                                                                                                         
Toplantı Gündem Maddeleri

1. Yoklama ve açılış konuşması
2. Saygı duruşu ve istiklal marşı
3. Divan heyetinin seçilmesi

4. Yönetim ve Denetim kurulları seçimi

5. Dernek İsmi ve Tüzük Değişikliklerinin oylanması

6. Dilek ve temenniler

7. Kapanış

  • Üsküdar Üniversitesi
  • NPİSTANBUL
  • NPSUAM
  • E-psikiyatri Nöropsikiyatri Portalı
  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN Kişisel Web Sayfası
  • Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
  • Haydi Tut Elimi Derneği
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği