AMAÇ

Dünyada yaygın görülen Otizm, Şizofreni, Parkinson, Alzheimer, ALS gibi önemli hastalıkların altında yatan nedenlerin keşfine yardımcı olmak.

a-)Beynin faaliyet modellerinin keşfedilmesi ve devrelerin nasıl çalıştığının öğrenilmesi için daha basit sistemlerin kullanılması yoluyla, beynin karmaşık düşünce ve davranışları nasıl ürettiğine dair daha kapsamlı bilgi edinilmesini sağlamak adına bilimsel çalışmaları teşvik etmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

b-) Dünyada yaygın görülen ve merkezi sinir sistemini etkileyen Otizm, Şizofreni, Parkinson, Alzheimer, ALS gibi önemli hastalıkların altında yatan nedenlerin keşfine yardımcı olacak çalışmaları teşvik etmek.

c-)Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı Nörobilim alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve / veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

d-)İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla TBHD-YK Kararıyla, beyin haritalama ve tedavileri alanında düzenlenecek sempozyum, kongre gibi etkinlikler için yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

e-)Türkiye genelinde Beyin Haritalamaya ilgi duyan nörobilimciler ve biyoloji, fizik, mühendislik, matematik, istatistik ve davranış bilimleri alanındaki meslektaşlar arasında tekrarlayan işbirliği sağlayarak yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanımak.  

  • Üsküdar Üniversitesi
  • NPİSTANBUL
  • NPSUAM
  • E-psikiyatri Nöropsikiyatri Portalı
  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN Kişisel Web Sayfası
  • Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
  • Haydi Tut Elimi Derneği
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği