FAALİYET ALANLARI

Dernek, üçüncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur;

a-)Nörobilim ve beyin haritalama alanındaki etik kuralların, eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerindeki öğretim programının, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması.

b-)Sağlık Bakanlığı ve / veya Türk Tabipleri Birliği nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

c-)Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak. Bilimsel araştırmalar için destekleme fonları kurmak, ödül programları geliştirmek, yurtiçi ve dışındaki her türlü bilimsel faaliyetlere katılacak bilim insanlarının kongre/ sempozyum vs. katılım, yol ve konaklama ve diğer masraflarını karşılamak.

d)Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü, sosyal, kültürel, bilimsel, etkinliklerde bulunmak.

e)Yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla TBHD-YK kararıyla tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurmak, devralmak veya bir iktisadi işletmeye ortak olmak.

f)Psikiyatri, nöroloji, farmakoloji ve diğer temel tıp bilimlerinin ilgi alanına giren bilimsel konularda bilgi üretmek, araştırmalar planlamak ve meslekte ihtisaslaşmaya zemin hazırlamak amacıyla bilimsel çalışma grupları kurmak, bünyesinde kurduğu bu bilimsel çalışma

gruplarının faaliyetlerini mali olarak desteklemek.

g-)Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak

h-)Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

j-)Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, DVD, BD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak ve PD-YK

Kararı ile bu yayınları mali ve insan gücü vb. şekilde desteklemek.

  • Üsküdar Üniversitesi
  • NPİSTANBUL
  • NPSUAM
  • E-psikiyatri Nöropsikiyatri Portalı
  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN Kişisel Web Sayfası
  • Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
  • Haydi Tut Elimi Derneği
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği